ABfinance - napredne poslovno finančne storitve

slider business
Storitve za napredno delovanje podjetja
  1. finančno načrtovanje, sledenje finančni realizaciji in poročanje,
  2. načrtovanje denarnega toka, sledenje realizaciji denarnega toka in poročanje,
  3. investicijsko načrtovanje, sledenje investicijskirealizaciji in poročanje,
  4. vrednotenje podjetij (dinamično in statično vrednotenja),
  5. operativno in finančno prestrukturiranje podjetja,
  6. upravljanje investicij/naložb – tvegani kapital