slider draw

ABfin

Vaše partnersko podjetje za vsa obdobja poslovanja

AB računovodstvo

ABračunvodstvo

Storitve za osnovno delovanje podjetja – Vodenje poslovnih knjig, računovodenje in poročanje vladnim institucijam je higienski minimum poslovanja podjetja.

ABFinance

ABfinance

Nadgradnja osnovnih storitev nas vse vodijo k razumevanja smisla upravljanja s podjetje in njegovimi resursi. Ponujamo finančno načrtovanje, načrtovanje denarnih tokov, načrtovanje investicij, vpeljava EVA sistema, vrednotenje podjetij, ipd.

ABVenture

ABventures

Storitve povezane z tveganim kapitalom. Tvegani kapital je oblika financiranja podjetij, katere lastnost je, da gre za kombinacijo lastniške in dolžniške oblike financiranja. V zameno za visoka tveganja vložkov se pričakujejo visoki donosi.