Uradna funkcija nadzornega odbora (dalje NO) je nadzor upravnega
odbora (dalje UO) in zastopa interes podjetja. Člane NO postavlja
skupščina delničarjev glede na volilno pravico. Večji lastniki
postavljajo v svoje zastopnike v NO s ciljem, da nadzirajo
poslovanje podjetja preko UO.

Pri svojem delu se srečujejo z množico podatkov, ki jim predočijo
UO in njihovi svetovalci. Iz tega morajo razbrati koristno
informacijo, da lahko pravilno odločajo.

Njihovo delo zaobsega:

 

Kaj dejansko potrebujejo člani NO

Jasne, razumljive in nedvoumne postopke in preglede poslovanja.
Ponujamo vam: