ODGOVOR: Nakup ali prodaja podjetja sta podobni klasičnem nakupu ali prodaji. Prvo se izvede groba ocena vrednosti podjetja, sledijo se prvi pogovori med prodajalci in kupci ali posredniki, potem se izvede skrbni pregled poslovanja s strani kupca, sledijo končna pogajanja okoli cene in pogojev (pogodba) in potem se pravni prenos lastništva.