ODGOVOR: Operativno predstrukturiranje je prestrukturiranje dejavnosti in ponavadi je potrebno zaradi preusmeritve podjetja, spremembe lastništva podjetja ali pa celo zaradi predkriznega in kriznega stanja v podjetju. Finančno prestrukturiranje se izvaja, ko je težnja po optimizaciji finančnih virov in sredstev ter če je v podjetju že nastopila kriza.