ODGOVOR: Upravljanje denarnega toka podjetja je bistvo zdravega poslovanja vsakega podjetja in je drugače rečeno upravljanje likvidnosti podjetja. Z upravljanjem točno vemo koliko razpoložljivih tekočih sredstev potrebujemo, koliko potrebujemo za razširitev poslovanja, koliko in po čem ga potrebujemo pridobiti od zunaj.