ODGOVOR: Podjetja uporablja v primeru sprememb (kar je vsakdanjost) za svoje delovanje različne vire financiranja : od lastniškega, dobaviteljskega, kupčevskega do bančnega, zasebnega, rizičnega ipd. Vsak vir financiranja ima svoje zakonitosti in svojo ceno.