Leap 2020 - vpliv svetovne krize

Povzetek po Leap2020: Slikovni prikaz vpliva krize na posamezne države.