Obratni kapital je presežek dolgoročnih in trajnih virov financiranja nad dolgoročnimi sredstvi.