od 1/10/2011 so spremenjeni podračuna za plačilo prispevkov in davkov iz naslova OD-Osebnega dohodka

A o zmanjšanju davkov in prispevko ni ne duha ne sluha. Tako imamo še vedno najbolj davčno in prispevno obremenjeno (obvezno)  delovno silo. So nam pa uspeli zmanjšati stroške nakazovanja (ha, ha, …)

 

Nekoč so se nakazila vršila na sledeče ločene račune s sklici, pri čemer je xxxxxxxx davčna številka podjetja.

Prispevek % Podračun ref sklic
Prispevki iz bruto plače (breme delojemalca) skupaj – 22,10%
Zdravstveno zavarovanje 6,36% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
ZPIZ 15,50% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje 0,14% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo 0,10% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
Prispevki na bruto plačo (breme delodajalca) skupaj – 16,10%
Zdravstveno zavarovanje 6,56% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
ZPIZ 8,85% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje 0,06% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo 0,10% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
Poškodbe pri delu 0,53% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
Članarine 0,00%
Izobraževanje in stanovanjska izgradnja 0,00%
Druge obveznosti delojemalca 0,00%

——————-

Sedaj je obračun isti le nakazila so kumulativna glede na zvrst prispevka (xxxxxxxx-davčna številka podjetja)

 
NAKAZILA
1-ZZZS-Zdravstveno zavarovanje 13,45% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
2-ZPIZ-Pokojninsko in invalidsko zavarovanje  24,35% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
3-ZRSZ-Zaposlovanje  0,20% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
4-CSD-Starševsko varstvo  0,20% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
5-DURS-Davčni odtegljaj – AKONTACIJA DOHODNINE SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-40002