Uradna funkcija upravnega odbora (dalje UO) je upravljanje podjetja skupaj ali brez izvršilne funkcije in zastopa izključno interes podjetja. Člane UO postavlja nadzorni odbor (dalje NO).

Pri svojem delu se srečujejo z časovno problematiko kar pomeni, da morajo v najkrajšem času razbrati najnujneše podatke, ki jim predočijo ekspertne skupine (dalje ES) in njihovi svetovalci. Iz tega morajo razbrati koristno informacijo, da lahko pravilno odločajo.

Njihovo delo zaobsega:

Kaj dejansko potrebujejo člani UO

Jasne, razumljive in nedvoumne preglede poslovanja.