Dodali smo orodje za izračun vrednosti delnice, ki se izračunava na podlagi preteklih podatkov in s predvidevanji v bodočnosti – P/E, EPS, DPS, …
Pogoji za pravilne izračune :
– Delnice morajo kotirati na trgu vrednostnih papirjev (borzi),
– cene morajo biti poštene (simetrija informacij) ter
– lastništvo mora biti razpršeno.

Na izračunano vrednost ne vplivajo makro in panožni vplivi.

Vnešen je primer izračuna vrednosti delnice – Krka d.d. (KRKG).

poglejte pod :
Izračun vrednosti delnice (uporablja jo Warren Buffet)/ Stock/Share Value (uses Warren Buffet) na strani Orodja / Tools