Sistem za boljše upravljanje s poslovnimi priložnostmi od strank do poslov.
Skupaj z določevanjem vrednosti, prioritet, stopnje zaključka posla, ipd. do teoretične vrednosti poslovne poslovnih priložnosti za vaše podjetje.

Uporaba : Pri vrednostenju strank/klientov, poslov, prodajnega osebja in realizacije, …
poglejte pod : Izračun WACC na strani Orodja / Tools

Opportunity Management System is used to predict potential revenue. Managers can simply characterize a business opportunity and enter it to the this tool.