Vse objave

Kaj je likvidnost?

Likvidnost je sposobnost spreminjanja nedenarnega premoženja v denarna sredstva, stopnja likvidnosti pa je odvisna od časa in stroškov, ki so za to potrebni. Gre torej

Beri več »

Računovodstvo in knjigovodstvo

Naše podjetje opravlja računovodske storitve za mala in srednja. Storitve zajemajo izvajanje naslednjih opravil: – vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga in dnevnik glavne

Beri več »