Pred izvedbo vrednotenja po denarnem toku moramo podatke pripraviti tako, da se ujemajo z napovedmi in cilji podjetja.

Prilagajamo sledeče :

IS

g T+1

g T+2

g T+3

g T+4

g T+5

Operating Revenue – Value

Operating Revenue – growth

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Operating Revenue – Prognosis – Abs. Num.

Operating Revenue – Prognosis %

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

COGS – Value

COGS – growth

6,09%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

COGS / OR

4,43%

4,47%

4,52%

4,56%

4,61%

COGS – Prognosis – Abs. Num.

COGS / OR – Prognosis – %growth

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

COSMMf – Value

0

0

0

0

0

COGMMf – Prognosis – Abs. Num.

COSMMf – Prognosis – %growth

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

COSMMv – Value

COSMMv / OR

17,93%

17,93%

17,93%

17,93%

17,93%

COGMMv – Prognosis – Abs. Num.

COSMMv / OR – Prognosis – %growth

19,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Labour Costs – Value

Labour Costs / OR

63,07%

63,07%

63,07%

63,07%

63,07%

Labour Costs – Prognosis – Abs. Num.

Labour Costs / OR – Prognosis – %growth

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Other Labour Costs – Valu

Other Labour Costs / OR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Labour Costs – Prognosis – Abs. Num.

Other Labour Costs / OR – Prognosis

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Depreciation & Amortization – Value

Depreciation & Amortization – Abs. Num.

Depreciation & Amortization – Prognosis

-20,00%

-90,00%

-20,00%

-20,00%

-20,00%

Other Operating Costs – Value

0

0

0

0

0

Other Operating Costs – Prognosis

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

‘Financial Revenue – Value

0

0

0

0

0

Financial Revenue – Prognosis

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

‘Interest Exp. and Other Fin. Exp. – Value

Interest Exp. and Other Fin. Exp. – Prognosis

-20,00%

-20,00%

-20,00%

-20,00%

-20,00%

‘Extraordinary P/L – Value

Extraordinary P/L – Prognosis

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

‘Tax – Value

Tax – Prognosis

6,00%

19,00%

12,00%

17,00%

7,00%

EBT

EBITDA / OR

14,573%

14,529%

14,485%

14,441%

14,396%