Solventnost je sposobnost podjetja, da poravna svoje dolgove ob dospelosti.