Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2011

na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/2010).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2011:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
Nad Do
7.634,40 16 %
7.634,40 15.268,77 1.221,50 + 27 %   nad 7.634,40
15.268,77 3.282,78 + 41 %   nad 15.268,77

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2011 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
Nad Do
636,20 16 %
636,20 1.272,40 101,79 + 27 %   nad 636,20
1.272,40 273,56 + 41 %   nad 1.272,40

Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2011:

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
10.342,80 6.205,68
10.342,80 11.965,20 4.205,74
11.965,20 3.143,57

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
861,90 517,14
861,90 997,10 350,48
997,10 261,96

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 261,96 eura.
2. Osebne olajšave

Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
invalidu s 100% telesno okvaro 16.808,00 1.400,67
po dopolnjenem 65. letu starosti 1.352,86 112,74

3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.143,57 eura,
4. Posebna olajšava

Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.319,50 193,29
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.404,56 700,38
Za drugega vzdrževanega otroka 2.521,59 210,13
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.205,64 350,47
Za četrtega vzdrževanega otroka 5.889,70 490,81
Za petega vzdrževanega otroka 7.573,75 631,14
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
2.319,50 193,29

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.683,26 eurov letno.
6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta 7.211,57 eura.